Activiteiten oudervereniging

Ondersteunde activiteiten van de oudervereniging

Schooltoneel

Elk jaar studeren leerlingen onder leiding van docenten een toneelstuk in, dat zij in het Kwadrant Theater opvoeren voor medeleerlingen en ouders. Ze zorgen ook voor de technische ondersteuning, zoals belichting en geluid. De leerlingen slagen er elk jaar in om een hoog niveau te halen. De reacties van het publiek zijn dan ook altijd enthousiast. Aan het schooltoneel beleven veel mensen plezier en het is nog heel leerzaam ook.

Meer info over het schooltoneel en andere culturele activiteiten, kijk dan hier.

De Schoolband 
Deze groep leerlingen verzorgen tijdens b.v. het Open Huis, de schooltoneel avonden en het Picasso Podiumcafe een muzikale omlijsting. De oudervereniging steunt deze band door zodat er materialen kunnen worden aangeschaft.

Meer info over de schoolband, kijk dan hier

Excursies
Het komt voor dat docenten die een excursie organiseren voor de leerlingen aan de Oudervereniging een bijdrage vragen om de begroting sluitend te krijgen. Als daar voldoende reden voor is, kan de vereniging de helpende hand bieden.

Diverse overige activiteiten
In de loop van het jaar komen ook altijd wel verzoeken binnen voor andere activiteiten, zoals sporttoernooien, de activiteitendag en projecten. Binnen de begroting van de Oudervereniging is altijd ook ruimte voor nieuwe activiteiten.