Identiteit van het Picasso Lyceum

Het Picasso Lyceum is een openbare school, ressorterend onder de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer. Ook Het Atrium, school voor Praktijkonderwijs valt onder dit bestuur.

De identiteit van het openbaar onderwijs komt tot uitdrukking in het respect voor ieder individu, ongeacht afkomst, ras, geloof of persoonlijke overtuiging, en het actief nastreven van een pluriform maatschappijbeeld.

Het Picasso Lyceum kent naast deze opvatting een specifieke inbreng van levensbeschouwelijke aard, die door statuten en bestuurlijke samenstelling gewaarborgd wordt. Het naleven van bepaalde normen en waarden, de wijze waarop medewerkers en leerlingen binnen onze school met elkaar omgaan, en de verdieping en verrijking die tot uitdrukking komen in verdiepingscursussen en projecten.

Dit alles getuigt ervan dat het Picasso Lyceum zijn leerlingen meer wil meegeven dan alleen het diploma, hoe belangrijk we dit – natuurlijk! – ook vinden. Een relatief kleinschalige aanpak en een actief veiligheidsbeleid waarborgen een op de leerling toegesneden benadering.