Vacatures

Voor alle openstaande vacatures verwijzen we u graag naar de website P&O

Voor de vacature van rector van het Picasso Lyceum verwijzen we u naar onderstaande twee documenten:
Vacaturetekst rector Picasso Lyceum 
Profiel rector Picasso Lyceum

Toelichting

Toelichting ten behoeve van belangstellende kandidaten voor het vervullen van een van onze vacatures. Op onze innovatieve scholen staat de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen centraal. Deze ontwikkeling kan alleen maar plaatsvinden met hulp van gedreven docenten vanuit een creatieve en open benadering waarbij aanleren van vaardigheden gelijk op moet gaan met het verwerven van kennis.

Talentontwikkeling van leerlingen kan niet zonder talentontwikkeling van docenten. Dit betekent dat onze collega’s zijn geschoold in resultaatgerichte coaching en samen met hun direct leidinggevende in een ontwikkeltraject de kans krijgen om de eigen talenten te ontwikkelen. Van de sollicitanten verwachten wij een coachende houding, de bereidheid tot vakoverstijgend samenwerken en een leerlinggerichte betrokkenheid.

De professionele ontwikkeling van medewerkers en de organisatie is in onze school vorm gegeven door een gesprekscyclus van POP-, coach-, functionerings- en beoordelings-gesprekken. Daarmee is het goed mogelijk om ambities van onze docenten te stimuleren. Een fulltime docent geeft bij ons maximaal 27 lessen van 45 minuten per week. De SSVOZ neemt deel aan het personeelssamenwerkingsverband “Om het Groene Hart”.

Vanaf 1 augustus 2010 vormen het Picasso Lyceum, het Stedelijk College en Het Atrium samen de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer. In 2009 heeft het Picasso Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) een splinternieuw schoolgebouw betrokken aan de Paletsingel in de wijk Rokkeveen. Het Stedelijk College (vmbo, alle leerwegen, tevens lwoo en leerwerktraject) is gehuisvest aan het Van Doornenplantsoen en Het Atrium (school voor praktijktonderwijs aan de Dr. J.W. Paltelaan.

Het college van bestuur en de financiële administratie van de SSVOZ is gehuisvest aan de Dorpsstraat 10. P&O is sinds 1 november 2016 verhuisd naar het Stedelijk College.

De CAO Voortgezet Onderwijs is van toepassing.

Voor meer informatie over de SSVOZ kunt u contact opnemen met de afdeling Personeel & Organisatie, telefoonnummer 079-3310300. Of u kunt contact opnemen met de locatieleiding,

dhr. J. van Grunsven, rector Picasso Lyceum (T: 079-347 17 00)

Drs. P.T.E. Reenalda, directeur Stedelijk College (T: 079-3 310 300)

Dhr. J. Molendijk, directeur Het Atrium (T: 079- 3 512 512)