Verantwoording

De website scholenopdekaart.nl is van basisscholen en middelbare scholen in Nederland en toont informatie over het onderwijs en de resultaten.

De website is gestart om basisscholen met elkaar te kunnen vergelijken. In oktober 2014 is de informatie van de middelbare scholen toegevoegd aan deze website en staan ook de schoolvensters van de middelbare scholen online.

Schoolprestaties worden op een identieke wijze gepresenteerd, waardoor het mogelijk is het Picasso Lyceum te vergelijken met andere scholen in Zoetermeer en in Nederland. Belanghebbenden van de school, zoals (toekomstige) leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen hierdoor zien hoe het Picasso Lyceum het doet ten opzichte van andere scholen.

Wij stellen op de website cijfers beschikbaar over o.a. het aantal leerlingen, behaalde diploma’s,  onderwijstijd, leerling-zorg, schoolkosten, personeelsopbouw en kwaliteitszorg. De informatie is afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de school zelf. Wij hebben de ruimte om een toelichting en/of verduidelijking op de cijfers te geven.

De cijfers geven samen een genuanceerd en afgewogen beeld van onze schoolprestaties, maar ook van de sfeer en de tevredenheid bij leerlingen en ouders/verzorgers. Op deze manier kan een veel preciezer, maar vooral veel breder beeld worden gegeven van onze schoolprestaties dan tot nu toe gebeurt op bijvoorbeeld de websites van de Onderwijsinspectie en Elsevier.

Klik hier voor Scholen op de Kaart Picasso Lyceum.

Klik hier voor het volledige schoolplan Picasso Lyceum op de website Scholen op de kaart.
Klik hier voor de verkorte versie van het schoolplan Picasso Lyceum.

Klik hier voor het jaarverslag 2015/2016 van het Picasso Lyceum.
Klik hier voor voorgaande edities van het jaarverslag van het Picasso Lyceum.